De nye postkasse-regler

Regler for postkasser har der alle dage været. Men fra 1. januar 2012 bliver det for alvor vigtigt at du opsætter din postkasse ved vejen så det følger reglerne. Læs mere om hvad det vil sige at opsætte din postkasse ved vejen efter reglerne her.

 

Den 27. maj 2010 indgik den daværende regering et bredt flertal og en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om indførelse af en ny postlov, som træder i kraft fra 1. januar 2012.

Hvad de nye postregler helt konkret betyder for dig som husejer, kan du læse lidt mere om herunder. Se også Post Danmarks hjemmeside, for de helt officielle bestemmelser og hvis du fortsat er i tvivl.

Reglerne, overordnet set.

1. Det er husejeren der er ansvarlig for, at postkassen bliver placeret korrekt ved vejen inden vi går ind i 2012.

2. Postkassen skal placeres ved indgangen til huset eller parcellen – altså tæt ved fortov eller vej. Bor man i en landejendom, må der dog højst være 50 meter mellem boligen og postkassen. Her risikerer postbudet dermed fortsat, at skulle gå et stykke efter postkassen.

3. Hvis du er ejer af et fritidshus på en udstykning foretaget op til og med 1972 gælder de ovenstående og generelle regler.

4. Hvis du ejer et fritidshus på en udstrykning foretaget efter 1972 – altså fra 1973 og frem – skal ejerforningen opstille et postkasseanlæg et centralt sted.

Selvfølgelig er der undtagelser i postloven hvis man lider af fysiske eller psykiske lidelser, som gør, at man ikke vil være i stand til selv at hente sin post i postkassen. Her skal man søge om dispensation i kommunen.

Opstilling af postkassen
Post Danmark har lavet en fin online guide på deres hjemmeside, hvor du – afhængig af hvilket type hus du ejer – kan se hvor og hvordan du placerer din postkasse. Det er nemt og ligetil og kan findes her: PostDanmark placering af postkasse.

Bor du eksempelvis i Villa, fortæller Post Danmark dig på ovennævnte link, at:

“Brevkassen skal opstilles, så afstanden fra brevindkastes underkant til fortorv eller vej er mindst 100 cm og højst 120 cm. Brevkassen skal være forsynet med navn og husnummer.”

Husk – når det bliver koldere og jorden fryser, kan det være hårdt eller måske helt umuligt at grave postkassens stativ ned – det kan dermed være en fordel at anskaffe sig postkassen før sidste øjeblik i december.

Er du interesseret i at læse hele den nye postlov, så kan den findes på retsinformation.dk.