Hvad betyder RSS?

Hvad betyder RSS, hvad står RSS for, hvordan er et RSS-feed rent teknisk opbygget – og hvad kan RSS benyttes til? Læs meget mere om RSS her.

 

RSS står for Really Simple Syndication, og er en type af XML, der overholder specifikationerne for XML 1.0. Et RSS dokument kendes også som et feed, RSS-feed, web feed eller channel, og benyttes af (hyppigt opdaterede) websider – ligesom Godtatvide.dk – til at udbrede kendskabet til indholdet og dermed øge trafikken. Brugerne kan holde et vågent øje med websider, blot gennem et feed, hvilket både øger opmærksomheden og sparer tid. Da et feed er en type af XML, er det nødvendigt at benytte en RSS reader (også kaldet feed reader eller aggregator), som fortolker RSS dokumentet. Sådanne RSS readers findes i dag forskellige udgaver, ligesom mange forskellige websider tilbyder håndtering af brugerens feeds. Et godt eksempel herpå er iGoogle eller Google Reader, hvor brugeren kan tilpasse indholdet ud fra et utal af feeds.

Det kan et RSS-feed bestå af
RSS dokumenter er ligesom andre typer XML opbygget af tags indeholdende information - nogle påkrævede og andre valgfrie. Øverst på et RSS dokument skal tagget <rss version=”2.0″> efterfølges af et tag <channel>, som omslutter den data og metadata, der er tilknyttet indholdet. I <channel> er følgende 3 tags påkrævede:

<title> Titlen på feed’et/hjemmesiden
<link> URL’en til feed’et
<description> Mindre beskrivelse af feed’et

Følgende tags er derimod valgfrie:

<language> Det sprog feed’eter skrevet på
<copyright> Oplysninger om copyright
<managingEditor> E-mail adresse til den ansvarlige for indholdet
<webMaster> E-mail adresse til den ansvarlige for teknikken bag feed’et
<pubDate> Dato og tid for det publicerede indhold i feed’et
<lastBuildDate> Dato og tid siden det publicerede indhold i feed’et er ændret
<category> Beskriver en eller flere kategorier, som feed’et passer ind under
<generator> Beskrivelse af det program, der benyttes til at generere feed’et
<docs> En URL til dokumentationen bag det format, der ligger til grund for RSS-filen (typisk til denne side)
<cloud> Tillader processer at registrere sig, så de informeres om feed’ets opdateringer
<ttl> Time-to-live, indikerer hvor mange minutter et feedskal caches, før de skal opdateres fra kilden
<image> Specificerer et billede af typen GIF, JPEG eller PNG, som vises gennem feed’et
<rating> PICS rating for feed’et
<textInput> Specificerer en input box til tekst, som kan vises sammen med feed’et
<skipHours> Et hint til RSS-læsere om hvilke timer de springe over
<skipDays> Et hint til RSS-læsere om hvilke dage de springe over

Hvert feed kan indeholde et antal historier eller elementer, som er vises af RSS-læseren. Det er disse elementer, typisk i forkortet form, som brugeren holder øje med i en given RSS reader. I RSS dokumentet er hver af disse elementer omsluttet af tagget <item>, som igen kan indeholde en række tags. Disse er valgfrie at bruge, dog skal enten <title> eller <description> skal være udfyldt:

<title> Titlen på elementet
<link> URL’en til elementet
<description> Mindre beskrivelse af elementet
<author> E-mail adresse til forfatteren af elementet
<category> Inkluderer elementet i en eller flere kategorier
<comments> URL til en side af kommentarer til elementet
<enclosure> Beskriver et medie-objekt, som er tilknyttet elementet
<guid> En streng der unikt definerer elementet
<pubDate> Indikerer hvornår elementet blev publiceret
<source> URL til RSS-filen hvor elementet stammer fra

For yderligere beskrivelse af tags i en RSS-fil se RSS 2.0 Specification, hvor ovenstående også stammer fra. Her kan et eksempel på en RSS 2.0 fil kan ligeledes hentes (ellers kan den findes her.)